Logosinteza

Logosinteza je metoda, ki omogoča, da se znebimo potlačenih vsebin in zaživimo svobodno, zadovoljno in v stiku s seboj.
Osredotoča se na zamrznjene mentalne vsebine in uporablja posebno oblikovan postopek za razreševanje teh tem. Pozameznika obravnava kot celoto, saj upošteva, da imamo poleg telesa in uma tudi energijo, ki nas lahko spodbuja ali omejuje.

Princip, na katerem temelji, so trije posebno oblikovani stavki, ki omogočajo, da energijo, ki se je razdrobila ob bolečih, travmatskih dogodkih v preteklosti, spravimo spet v pretok, ki je pogoj za zdravje. Stavke uporabimo takrat, ko s pomočjo raziskovanja vsebin v psihoterapiji najdemo boleče dogodke, napačna prepričanja, dvome, želje, strahove. Te strukture so nastale v bolečih trenutkih v preteklosti in nam danes v določenih situacijah povzročajo neprimerne čustvene odzive ter blokirajo misli.

Če torej povzamem, je cilj postopka, da spravimo zamrznjeno energijo ponovno v gibanje, kar nam omogoči, da smo zdravi, zadovoljni ter prisotni tukaj in zdaj. Kratko predstavitev si lahko pogledate tudi v spodnjem videu.

Strokovnjaki se lahko naučite metode na osnovnem izobraževanju, posamezniki se lahko naučijo metode na Delavnici za delo na sebi.

Osnovno izobraževanje iz Logosinteze – seminar za strokovne delavce

Tridnevno izobraževanje za strokovne delavce, kjer se naučite uporabe te metode pri delu z ljudmi. Logosinteza omogoča učinkovito razbremenjevanje potlačenih vsebin in jo lahko uporabimo kot dodatno orodje pri pristopu, ki ga že uporabljate.

Na seminarju boste spoznali teoretične osnove metode, na primerih videli uporabo, v praktičnih skupinah spoznali metodo iz različnih vlog, predelali najpogostejše vsebine, kjer jo lahko uporabite in po treh dneh znali uporabiti logosintezo pri vsakdanjem delu.

Seminar je namenjen psihoterapevtom, psihologom, zdravnikom, socialnim delavcem, socialnim pedagogom, psihosocialnim svetovalcem, coachem, fizioterapevtom, torej ljudem s predznanjem obravnave težav pri posameznikih. Z logosintezo pomagate svojim klientom ali pacientom, da se učinkovito znebijo tesnob, panik, depresije, psihosomatskih težav, škodljivih učinkov stresa in še marsičesa. Metoda je primerna tudi za otroke in mladostnike.

Termine razpisanih delavnic objavljam v razdelku aktualno.

Delavnica za delo na sebi – namenjena posameznikom

Delavnica za delo na sebi je namenjena laikom oziroma osebam, ki želijo metodo uporabljati za samopomoč.

Traja en dan in na njej se udeleženci naučijo, kako uporabiti postopek logosinteze za razbremenitev štirih najpogostejših mentalnih vsebin (introjekti, metafore, fantazije, spomini).

Metoda je primerna za vse, ki imate težave s tesnobami, stresom, nespečnostjo, bolečinami, nezadovoljstvom in podobnimi vsebinami.

Termine razpisanih delavnic objavljam v razdelku aktualno.